แก๊สโซฮอล์ 91 หรือ 95 #ตัวไหนดีกว่ากัน?

#แก๊สโซฮอล์91 น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันออกเทน 91 90% ผสมกับเอทานอล 10%
#แก๊สโซฮอล์95 น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันออกเทน 95 90% ผสมกับเอทานอล 10%