จับรถแรงสุดโลก ดวล เครื่องบินเร็วสุดในโลก!

รถยนต์ที่เร็วที่สุดในปัจจุบันคือ 
Hennessey Venom GT ความเร็วสูงสุด 435.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ในขณะที่อากาศยานที่เร็วที่สุดในโลกคือ 
North American X-15 ความเร็วสูงสุด 7,274 กิโลเมตรต่อชั่วโมง