ลุยน้ำท่วมต้องปิดแอร์

     #ขับรถลุยน้ำต้องปิดแอร์! ทำซ่ะก่อนรถจะพัง!
เป็นปัญหาของชาวกรุงโดยแท้สำหรับ"น้ำท่วม" และน่าจะมีหลายๆท่านยังไม่ทราบเรื่องนี้ เกี่ยวกับการขับรถลุยน้ำต้องปิดแอร์จริงไหม? ซึ่งเราบอกได้เลยครับว่าเป็นเรื่องจริงที่ควรต้องปฏิบัติอย่างทันท่วงทีก่อนจะต้องพบเจอกับปัญหามากมายตามมา

     ทำไมต้องปิด? ก็เพราะการที่เราขับรถลุยน้ำที่สูงในระดับนึง การเปิดแอร์จะทำให้ใบพัดแอร์ทำงาน ซึ่งมันจะทำให้ใบพัด พัดนำน้ำและสิ่งสกปรกเข้ามาสู่ห้องเครื่อง หรือในเคสที่หนักและรุนแรงใบพัดก็สามารถหักได้ และมันจะส่งผลทำให้น้ำเข้าเครื่องและทำให้เครื่องยนต์ดับ โดยนอกจากการปิดแอร์ระหว่างการลุยน้ำท่วมแล้ว เราควรจะขับรถในความเร็วๆที่ไม่มาก ใช้เฉพาะเกียร์ 1 หรือ เกียร์ 2 เท่านั้น หรือถ้าเป็นเกียร์ออโต้เราก็สามารถใช้เกียร์ L เลี้ยงความเร็วไปได้